پورتال مدیریت بار کالاپیک

برنامه نویسی تمام بخش‌های سایت اختصاصی بوده و از صفر برای هر پروژه نوشته می‌شود. اینکار سایت شما را سریعتر و ساده‌تر می‌کند درحالی که حجم کدهای شما کمتر می‌شود.

برنامه نویسی تمام بخش‌های سایت اختصاصی بوده و از صفر برای هر پروژه نوشته می‌شود. اینکار سایت شما را سریعتر و ساده‌تر می‌کند درحالی که حجم کدهای شما کمتر می‌شود.

مشخصات

  • کارفرما : پورتال مدیریت بار کالاپیک

  • نوع فعالیت : وب سایت ، پشتیبانی

  • وب سایت : http://kalapeyk-co.ir/

به اشتراک بگذارید


مشتریان ما