دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

نمونه کار ها



دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

طراحی ، اجرا و پیاده سازی پورتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور به همراه پشتیبانی نرم افزاری و مشاوره و تامین سرور اینترنتی آن

  • طراحی ، اجرا و پیاده سازی پورتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور به همراه پشتیبانی نرم افزاری 
  • طراحی سامانه های مدیریت پورتال اینترنتی و نیز طراحی قالب های متفاوت برای واحد های بیمارستان 22 بهمن و بیمارستان حکیم نیشابور
  • طراحی و پیاده سازی بر مبنای اصول فنی و کارکرد پورتال مد نظر و نیز مشاوره در خصوص طراحی صفحات داخلی پورتال 
  • مشاهده و مدیریت سرور اینترنتی پورتال و تامین پایداری ، ثبات و حفظ سرویس های فعال آن 
  • پشتیبانی نرم افزاری و نیز مشاوره انلاین در خصوص چیدمان صفحات و تامین نیاز های برنامه نویسی پورتال

مشخصات

  • کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

  • نوع فعالیت : پرتال سازمانی

  • وب سایت : https://nums.ac.ir/








مشتریان ما