منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

نمونه کار هامنطقه ویژه اقتصادی دوغارون

ارائه خدمات نرم افزاری و طراحی و پیاده سازی پورتال اختصاصی مدیریت حمل بار

-

مشخصات

  • کارفرما : منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

  • نوع فعالیت : پرتال سازمانی

  • وب سایت : http://dogharoon.ir
مشتریان ما