فاوای شهرداری مشهد

نمونه کار هافاوای شهرداری مشهد

ارائه خدمات افتا  و صدور گواهی ارزیابی امنیتی

ارائه خدمات افتا  و صدور گواهی ارزیابی امنیتی

مشخصات

  • کارفرما : فاوای شهرداری مشهد

  • نوع فعالیت : خدمات افتا

  • وب سایت : http://mashhad.ir/
مشتریان ما