شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت

نمونه کار هاشرکت پردازش اطلاعات مالی پارت

ارائه خدمات افتا  و صدور گواهی ارزیابی امنیتی

ارائه خدمات افتا  و صدور گواهی ارزیابی امنیتی

مشخصات

  • کارفرما : شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت

  • نوع فعالیت : خدمات افتا

  • وب سایت : https://www.partdp.ir/
مشتریان ما