طراحی
آنالیز
پیاده سازی
اجرا
 نمونه کارها

نمونه کارها

امروزه رضایتمندی مشتریان در موفقیت و رشد شرکت ها سهم بسیار زیادی دارد. در همین راستا شرکت تریداتس همواره افزایش کیفیت خدمات و محصولات را سرلوحه ی کار خود قرارداده است. ادامه ی همکاری های طولانی مدت با مشتریان نشانگر مطلوبیت سطح رضایتمندی مشتریان ما از کیفیت خدمات ارائه شده می باشد.

جهت دریافت نمونه کار های حوضه امنیت و تست نفوذ با شرکت تماس بگیرید.

خدمات نرم افزاری
خدمات افتا