مدارک و افتخارات

نظام صنفی امور رایانه ای

آزمون و ارزیابی امنیتی افتا ریاست جمهوری

امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها افتا ریاست جمهوری

عضو شورای عالی انفورماتیک ایران

تقدیر نامه ها و افتخارات

پدافند غیر عامل کشور

شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

دانشگاه صنعتی قوچان

دانشگاه صنعتی قوچان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

پردازش اطلاعات مالی پارت