خدمات

مدیریت سرور

ایمن سازی سرور

پشتیبانی سرور

های مبتنی بر

لینوکس

یونیکس

- بر اساس سرفصل های تبیین شده در SANS SEC506

پشتیبانی سرور

های

مایکروسافت

- بر اساس سرفصل های تبیین شده در SANS SEC505

پشتیبانی و بهینه سازی سرور

- پیاده سازی انواع سرویس های مورد درخواست کارفرما

- ارائه راهکار و پیاده سازی انواع ساختارهای پشتیبان گیری

- بهینه سازی سرویس های وب و دیتابیس مبتنی بر استانداردهای روز دنیا جهت افزایش سرعت و کارایی

- ارائه خدمات پشتیبانی OnCall به صورت شبانه روزی در تمامی روزها جهت دستیابی به سرویس های دارای ویژگی High Availability